Treceți la conținutul principal

REZOLUŢIA ADUNĂRII GENERALE din 23 Martie 2018

REZOLUŢIA ADUNĂRII GENERALE din 23 Martie 2018
a Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari referitoare la intensificarea actiunilor de discriminare a militarilor in general si pensionarlor militari in special
1.Adunarea Generala, desfasurata astăzi 23 Martie 2018, sub dezideratul
,,LA FUNCTII,GRADE,VECHIME SI ALTE CONDITII DE MUNCA EGALE, PENSII EGALE INDIFERENT DE ANUL PENSIONARII !”
– avand in vedere prevederile din Costitutia Romaniei
Art. 118 – Forţele armate
(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.
- avand in vedere prevederile Constitutiei Romaiei
TITLUL II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
CAPITOLUL I – Dispoziţii comune
Art. 15 – Universalitatea;
Art. 16 – Egalitatea în drepturi
Art. 20 – Tratatele internaţionale privind drepturile omului
CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale
Art. 30 – Libertatea de exprimare;
Art. 31 – Dreptul la informaţie
Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii;
Art. 37 – Dreptul de a fi ales
Art. 38 – Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Art. 39 – Libertatea întrunirilor;
Art. 40 – Dreptul de asociere
Art. 41 – Munca şi protecţia socială a muncii;
Art. 42 – Interzicerea muncii forţate;
Art. 43 – Dreptul la grevă;
Art. 51 – Dreptul de petiţionare
Art. 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
- avand in vedere ca in ultimii 20 de ani, desi Romania este parte semnatara a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului , a Conventie europene a drepturilor omului, a ratficat instrumentele de aderare la NATO si la Uniunea Europeana angajandu-se sa elimine orice forme de discreiminare,
– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, îndeosebi articolul 14, care interzice discriminarea bazată „pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație” și protocolul de modificare nr. 12 privind interzicerea generală a discriminării și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,
– Având in vedere ca articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, care interzice „discriminarea de orice fel, bazată pe motive origine socială, naștere, vârsta,
– Având în vedere articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), conform căruia „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”,
– Având in vedere ca articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), conform căruia „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de vârstă ”,
– Având în vedere articolul 19 din TFUE, care acordă UE mandatul politic să ia „măsurile necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate vârstă – având în vedere activitatea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii în domeniile nediscriminării, rasismului, xenofobiei, antisemitismului, homofobiei și al altor forme de intoleranță și violență determinată de prejudecăți,
2. Adunarea Generala constata ca
A. întrucât discriminarea pe baza de categorie sociala este determinata de necunoastere,convingeri, prejudecăți și atitudini care legitimează discriminarea;
B. întrucât, cu toate că statele membre au introdus interdicția discriminării în sistemele lor de drept pentru a promova egalitatea universală, în UE, in special in Romania continuă să se manifeste diverse forme de discriminare bazate pe varsta in special in randurile pensionarilor – domeniu putin sau de loc studiat;
C. întrucât discursurile, campaniile, publicațiile și programele care răspândesc ura și intoleranța impotriva militarilor ,,beneficiari” ai unor solde si pensii ,,nesimtite”,sau mai nou ,,speciale”sunt promovate de lideri politici si media
D. întrucât este important ca in Romania să desfășoare acțiuni menite să combată astfel de comportamente, atât în sfera privată, cât și în cea publică, prevenindu-le printr-o educație în spiritul respectului, acceptării și toleranței și prin asigurarea condițiilor necesare pentru ca ele să fie raportate de victime, cercetate de autoritățile însărcinate cu punerea în executare a legii și sancționate de sistemul judiciar;
E. întrucât UE a adoptat o serie de instrumente destinate combaterii acestor acte și cazuri de discriminare, în special:; Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (Directiva egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă)(2), care interzice, la ocuparea forței de muncă, discriminarea pe motiv de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
3.Adunarea Generala cere legislativului, executivului si celorlalte structuri administrative:
a) respectarea intocmai, fara nici un fel de interpretari si nuantari personale, a prevederilor actelor normative emise de organisme internationale, europene si prevederile constitutionale ;
b) Parlamentul Romaniei sa revizuiasca legislatia in domeniul drepturilor si indatoririlor militarilor si sa elimine din continutul acesteia toate elementele ce creeaza posibilitatea Executivului de interpretari generatoare de discriminare,
c) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor interne, SRI,SIE,STS si SPP sa-si respecte in mod real pensionarii proveniti din structurile lor , sa priveasca structurile asociative ale pensionarilor militari ca pe niste parteneri egali intr-un dialog real cu rezultate palpabile, nu un dialog al surzilor cum, din pacate au fost multe cazuri pana in prezent
d) Consiliul Naational pentru Combaterea Discriminarii sa se autosesizeze asupra aspectelor de discriminare existente in randul pensionarilor si sa propuna masuri eficiente pentru inlaturarea acestui flagel tot mai des intalnit;
e) personalitățile publice să se abțină de la declarații publice care încurajează sau incită la ură sau la stigmatizarea anumitor grupuri pe criterii de categorie sociala sau varsta;
f) lansam un avertisment împotriva discursului politic care incită la ură , în timp ce discursurile denigratoare la adresa militarilor in general si a pensionarilor in special sunt din ce în ce mai răspândite; întrucât limbajul politic cu caracter populist, inspira reprezentantii media sa lase de o parte deontologia profesionala si sa se lanseze in fel de fel de scenarii si speculatii lisite de o documentarea reala, singurul scop real fiind obtinerea cu orice pret a ratingului ridicat;
4. Adunarea Generala cheama toti militarii in activitate, rezerva sau retragere la:
a) respectarea unitatii de actiune pentru mentinerea calitatii corpului militarilor la nivelul de elita al societatii romanesti ,
b) un angajament mai ferm al tuturor militarilor romani in activitate,rezerva sau retragere,de a acorda respectul reciproc cuvenit intre camarazi,
c) stimati camarazi in activitate sa nu uitati nici o data ca noi am fost ca dumneavoastra iar dumneavoastra veti fi ca noi,
d) noi va respectam tineretea, voi respectatine senectutea!
5. Adunarea Generala invita toate structurile asociative ale militarilor:
a) indiferent de structura asociativa din care faceti parte sa sustinem in mod activ valorile nationale si europene sa promova un climat de respect reciproc, de unitate in vederea realizarii dezideratului ,, apartinem aceeasi categorii socioprofesionale, avem aceleasi interese, sa actionam toti ca unul,IN UNIRE STAND PUTEREA.
b) Suntem la o varsta la care orgoliile exacerbate nu-si mai au locul, intelepciunea trebuie sa primeze
Asa sa ne ajute Dumnezeu!
Participantii la Adunarea Generala a Ligii pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Comunicatul Biroului executiv al LADPM din 28 ianuarie 2019

Biroul executiv al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari va aduce la cunostinta ca astazi, luni, 28 ianuarie la ordinul minstrului apararii nationale, o delegatie s-a deplasat la Casa de pensii sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne pentru a constata motivul care a condus la aplicarea diferentiata in MApN si MAI a prevederilor Legii 152/2017 pentru aprobarea OUG nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, potrivit carora cuantumul brut al soldelor de functie a cadrelor militare a fost majorat cu 15% incepand cu data de 30.06.2017, coroborat cu art. alin (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Din delegatie au facut parte urmatorii: - dl.gl.bg.(rz) Jipa Costica - pensionar militar (Casa sectoriala a MApN) fost Contabil sef la STS; - dl. Gachi David - secretarul general al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari; -…

Comunicatul Biroului executiv al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari din 15 iulie 2019

Biroul executiv al Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari va aduce la cunostinta ca in ziua de luni, 15 iulie 2019 o delegatie a Ligii pentru apararea drepturilor pensionarilor militari a fost primita la Secretariatul general al Guvernului Romaniei. Activitatea a avut loc din initiativa presedintelui LADPM domnul Gropan Nicolae. Din delegatia Ligii au facut parte urmatorii: - dl. Nicolae Gropan - presedinte LADPM; - dl. Viorel Gligor - prim vicepresedinte LADPM; - dl. Gachi David - secretar general LADPM; -dl. Romica Firtat - presedintele Filialei Bucuresti a LADPM. Din partea Guvernului Romaniei au participat: - dl. Toni Grebla - Secretar general; - dl. Andrei-Marius Diamescu - Consilier de stat pentru probleme de securitate nationala; - dl. Dragos Condrea - Director al Directiei juridice a Secretariatului general. Delegatia Ligii a prezentat urmatoarele probleme apartinand pensionarilor militari: - discriminarile create intre pensionarii militari in urma modificarii Legii 223 …

Punct de vedere OUG 59/2017

Punct de vedere privind,
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
PL-x nr. 310/2017
Situaţia actuală
20.12.2017. Retrimis înapoi pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Ordonanța de urgență nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 07 august 2017
Motivare:
Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echităţii pentru pensionari, …
Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii și egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor nor…